Pontplein  (Projectleiding Steengroen)

Het Pontplein is een belangrijk verkeersknooppunt in Velsen-Zuid. 5000 fietsers, met name scholieren, fietsen hier dagelijks tussen de auto’s door. Dit is geen wenselijke situatie voor de gemeente en ook de doorstroming van het kruispunt is onvoldoende. Er is gewerkt aan het ontwerp waarbij fietsers, voetgangers en auto’s elkaar ongelijkvloers kunnen passeren. Hierbij is het ontwerp geoptimaliseerd door goed gebruik te maken van de bestaande hoogteverschillen waardoor er veel minder beton nodig is voor het kustwerk. Foto zoek ik nog op.

Uitdaging was uiteraard de samenwerking met de ondernemers in de straat. Met intensief contact en het bedenken van een slimme fasering is het gelukt de overlast minimaal te houden. Daarnaast was de wens om meer groen in de winkelstraat te brengen. De bomen die in de straat stonden groeiden slecht door een wisselende waterstand in de seizoenen en weinig grond rond de wortels. Met een uitgekiend systeem voor opvang van regenwater in de fundering van de weg, grote vlakken met bomengrond en een drainage systeem groeien de bomen prima en heeft de straat een mooie nieuwe groene inrichting. 

Projecten