Viskade (Projectleiding Steengroen)

Deels omdat het beschikbare budget beperkt was is er bij deze herprofilering en uitbreiding van de kade in de zeehaven van IJmuiden gekozen voor het toepassen van zoveel mogelijk materialen die al op de projectlocatie aanwezig waren. Zo zijn de banken gemaakt van de palen van de oude steiger, zijn de basaltblokken uit de kade gebruikt om hoogteverschillen op te vangen en zijn alle klinkers weer hergebruikt

Projecten