Zevenhuizen (Projectleiding Steengroen)

Bij de realisatie van 1200 woningen verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedures namens alle ontwikkelende partijen. Tevens nauw overleg met de gemeente Zuidplas over de inrichting van de openbare Ruimte.

Projecten