David Cools

Ook David is een van de eigenaren van Steengroen. Samen met Arjan en Annemieke vormt hij de directie. Vanuit Den Helder komt hij iedere dag vol energie naar kantoor. David is gedreven, onafhankelijk, dynamisch, enthousiast, uniek en overtuigend. Hij is analytisch sterk en komt het best tot zijn recht aan de voorkant van programma’s en projecten. Denk hierbij aan de conditionering en het haalbaar en maakbaar afleveren voor de fase van uitwerking en voorbereiding. 

 

Kom in contact met David:


Met een voorliefde voor transformatie, stedelijke vernieuwing en binnenstedelijke herinrichting heeft David veel ervaring in projecten in het fysieke domein die maatschappelijk en/of economisch betekenisvol zijn voor de omgeving. Hij onderscheidt hoofd- en bijzaken, zet door waar anderen opgeven en gaat een dynamische omgeving en complexe vraagstukken niet uit de weg. David is graag bezig. Hij heeft een werkplaats ingericht voor houtbewerking waarin hij in zijn vrije tijd met regelmaat als meubelmaker te vinden is. Ook trekt hij er graag op uit voor een mooie wandeling of pakt hij een goed boek.

Voorliefde voor transformatie, stedelijke vernieuwing en binnenstedelijke herinrichting

 

David is namens Steengroen momenteel aan de slag projectmanager klimaatadaptieve maatregelen voor Pampus en de Noorderplassen. Dit is een duurzaamheidsproject. Met het waterschap is een maatregelenpakket opgesteld om de gebiedsontwikkeling in dit deel van Almere op het thema water klimaatadaptief te faciliteren. Dit pakket wordt nu gefaseerd in uitvoering gebracht.

 

Voordat David zich aansloot bij de directie van Steengroen had hij al een indrukwekkende cv opgebouwd. Zo heeft hij enige jaren de rol van projectmanager vervuld bij het ingenieursbureau van Amsterdam. Projecten die hij hier heeft uitgevoerd zijn onder andere gebiedsontwikkeling Overamstel, gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern en gebiedsontwikkeling Oost.  Ook heeft hij een aantal mooie projecten gerealiseerd in Den Helder namens Zeestad, een samenwerkingsverband van de gemeente, provincie en het Rijk. 

Teamleden